CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN ĐẢO NGỌC CÙ LAO CHÀM

Customer Information

Tour Information

Tour Code: THN625

Time: 1 Day

Schedule: Cửa Đại - Cù Lao Chàm

Transportation: Canô cao tốc

Type of tour: 

Price: 625.000vnđ / Adult
Total Amount: 0